Regulament de desfasurare pentru concursul “Ce culoare are casa ta ideala?” organizat pe postul de radio Europa FM

     Articolul 1. Organizatorii Concursului
     Societatea SC KÖBER SRL cu sediul in localitatea Dumbrava Rosie, Str. Gheorghe Caranfil (fosta Uzinei) nr. 2, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 27/1405/1991, cod unic de inregistrare RO2005144, cont RO 84 INGB 0018000044988911, deschis la ING Bank sucursala Piatra Neamt, reprezentata de D-na Mariana Kober – Administrator, denumita in continuare ORGANIZATOR,
si
     Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A.,cu sediul în Bucureşti, Str. Horia Macelariu, 36-38 sector 1, înscrisa în Registrul Comerţului sub numarul J40/3402/1999, CUI: RO 11717605, denumita in continuare CO-ORGANIZATOR, detinatoare a postului de radio Europa FM organizeaza in perioada 13-24 martie 2017 concursul intitulat “Ce culoare are casa ta ideala?”, prin intermediul postului de radio Europa FM, in conditiile stabilite prin prezentul Regulament.

Citește mai departe...