Politica de confidențialitate: Kober - vopsele lavabile si decorative

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 01.01.2024

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

CINE SUNTEM NOI?

KÖBER SRL (în continuare ,,Societatea” sau ,,Noi”) este o companie din Piatra Neamț producătoare de chituri, grunduri, vopsele lavabile, tencuieli decorative, emailuri, lacuri, diluanți și rășini sintetice, înființată în anul 1991 și deținută de familia Kober, care are o cotă de piață de 20 – 21 % din piața națională de lacuri și vopsele.

KÖBER SRL deține trei unități de producție în județul Neamț, respectiv o unitate de cercetare și producție specializată în lacuri și vopsele în Turturești, o alta la Săvinești, o capacitate de producție de centrale termice în Vaduri și o unitate de producție de componente electronice în Iași – și deține mai multe mărci, cele mai importante fiind KÖBER, IDEEA!, ZERTIFIKAT, EMALUX, ECOPLAST. Printre cei mai importanți furnizori de materii prime ai KÖBER SRL se numără companiile germane BAYER și BASF.

La finalul anului 2002, KÖBER SRL a intrat și pe piața centralelor termice, fiind primul producător autohton pe o piață dominată de importatori, producând marca Motan. 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului central: Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 2. Dumbrava Roșie, cod 617410, județul Neamț.
Adresă de e-mail: protectiadatelor@kober.ro
Nr. de tel.: (+4) 0233.281.021, Fax: 0233.281.222

 

CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați, reprezentanți clienți persoane fizice/juridice, parteneri contractuali și colaboratori, candidați care aplică pentru posturile disponibile și datele altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta).

Datele cu caracter personal sunt:

 • - prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • - colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • - adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • - exacte și actualizate în termen;
 • - păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • - prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În contextul recrutării de personal pe website-ul Societății www.kober.ro (”Cariere” – se bifează meseria disponibilă și se completează Formularul aferent) prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de E-mail, alte date cu caracter personal care reies din informațiile cuprinse în CV-ul ori din scrisoarea de intenție depuse și alte date despre potențialul candidat la rubrica ”Mesaj”.

În vederea obținerii unui Feedback de la Clienți pe website-ul Societății www.kober.ro - pentru îmbunătățirea constantă a calității produselor noastre și implicit, a valorii adăugate pe care acestea o aduc (,,Informații” – ”Sugestii și reclamații”), prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, număr de telefon, produsul achiziționat și alte date despre acest produs la rubrica ”Mesaj”.

În vederea cunoașterii unor informații suplimentare despre produsele oferite pe website-ul Societății – www.kober.ro (,,Contact”) se pot contacta reprezentanții KOBER S.R.L. în mod direct - prin telefon, telefon mobil sau prin E-mail, accesând numerele de telefon sau adresele de E-mail indicate pe website.

De asemenea, se poate folosi harta interactivă și alege locația punctului de lucru KOBER din țară pentru care se dorește datele de contact.

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de E-mail, nr. de telefon.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar E-mailul și ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări.

 

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • - încheierii și executării diferitelor contracte;
 • - pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • - în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • - în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

 

PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).

Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.

Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor: 

 • - Dreptul de acces;
 • - Dreptul de rectificare;
 • - Dreptul la ștergere;
 • - Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • - Dreptul la portabilitate;
 • - Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • - Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • - Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin E-mail la adresa: protectiadatelor@kober.ro prin poștă sau curier la adresa: Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 2, Dumbrava Roșie, Județul Neamț, cod. 617410, România.

 

Dezvoltat de Serenity Design

© 2024 - Toate drepturile rezervate S.C. Köber S.R.L